HYR IN EN SÄLJARE

INGA KRAV PÅ ANSTÄLLNING​

PROVISONSBASERAD FÖRSÄLJNING ENLIGT ÖK.

Erfarenhet

Det tio senaste åren har jag arbetat på Edge HR som säljare och mötesbokare av arbetsrättsliga informationstjänster.
Min roll innebar att dagligen kontakta både befintliga och blivande kunder. Kunderna har huvudsakligen varit VD, Ekonomi- HR- och Förhandlingschefer hos stora som små företag samt större koncerner, kommuner och landsting.

Scroll Up Scroll to Top