Marie Lichtenstein
Under det senaste tio åren har jag arbetat på Edge HR där min roll innebar att dagligen kontakta både befintliga och blivande kunder. Kunderna har huvudsakligen varit VD, Ekonomi- HR- och Förhandlingschefer hos både stora som små företag samt större koncerner, kommuner och landsting.
Hos Edge HR arbetade jag med webb- och informationstjänster inom HR, Arbetsrätt, Arbetsmiljö och Lön samt även seminarier och utbildningar. Jag är ansvarstagande och kundorienterad och bygger gärna långvariga relationer med mina kunder. På senare år har det till största del skett per telefon. Förmågan att lyssna på kunder utifrån kundens behov och att föreslå olika lösningar är viktigt, vilket även gör att mina kunder känner förtroende. Jag säljer inte sand i Sahara.
Mitt intresse att bygga hemsidor har vuxit fram i och med att jag startade en blogg för många år sedan. Nu har intresset ökat så pass mycket att jag bygger hemsidor åt andra, till exempel TROLLERIKUNGEN. 
Mitt motto: Lyssna på kunden för att tillgodose företagets behov.​
Scroll Up Scroll to Top